Juristen met verstand van zaken

mid-adult couple meeting with financial planner

De meeste ondernemers besteden weinig aandacht aan juridische zaken. Zij richten zich begrijpelijk op hun kerntaken en op het maximaliseren van hun winsten en zelfs op groei in een zeer competitieve wereld.

Toch worden bijna alle aspecten van het zakendoen geregeld door tal van verschillende wetten. Vele zaken moet u als ondernemer op orde hebben om te voldoen aan verplichte regelingen. En andere zaken kunt u beter vrijwillig regelen, omdat u anders vroeg of laat netelige en kostbare problemen zou kunnen tegenkomen.

Denkt u maar eens aan:

  • het aannemen en ontslaan van personeel
  • het bestellen en leveren van goederen of diensten
  • de bescherming van uw handelsnaam, merken, website etc.
  • het aangaan van overeenkomsten met leveranciers en afnemers
  • conflicten met concurrenten
  • incassozaken
  • het voldoen aan verplichtingen op het gebied van de ARBO wet, de Privacy wetgeving (AVG), de Handelsregisterwet enz.

Corporate Legal kan u op een laagdrempelige wijze en in begrijpelijke taal bijstaan en adviseren.

Dat doen wij voor iedereen die bij ons aanklopt. Wij helpen u op basis van concurrerende uurtarieven met praktische en kostenbewuste oplossingen voor tal van juridische problemen.

Maar wij doen ook meer, juist om juridische dienstverlening toegankelijk en betaalbaar te maken voor het MKB.  Daarvoor hebben wij een bijzondere formule uitgewerkt.