Recessie 2020

Crisis 2020

De COVID-19 crisis van 2020 is maar net van start, maar alles wijst er op dat wij in snelvaart op een recessie afstevenen.

Ontslagen en faillissementen onontkoombaar

Velen van u zullen hun baan verliezen. Vele ondernemers zullen failliet gaan. Een aantal van hen heeft maatregelen genomen om “zaak en privé” goed van elkaar te scheiden. Anderen, helaas, lopen een groot risico om alles te verliezen, inclusief hun privéwoning, auto, en alle andere privé-bezittingen.

Neem snel actie!

Het is mogelijk niet te laat om iets van deze verschrikkelijke situatie te redden. Hoe dat werkt is voor iedereen verschillend en hangt af van de eigen situatie. Wij kunnen u daarbij helpen. Wij hebben veel ervaring bij het helpen van bedrijven die in de problemen komen met crediteuren en andere schuldeisers, zoals banken en de belastingdienst. Wij helpen u om te redden, wat er te redden valt. Hoe sneller u actie neemt, hoe beter.

Discretie verzekerd

Niet iedereen vindt het prettig dat anderen zien dat hij of zij problemen heeft, of welke maatregelen worden genomen om die op te lossen. Bij Corporate Legal kunt u rekenen op absolute geheimhouding. En omdat wij diverse zaken via advocaten laten lopen heeft u zelfs een wettelijke aanspraak op geheimhouding en een bijbehorend verschoningsrecht. Dat betekent dat de advocaat zelf verplicht is tot geheimhouding, en dat hij of zij zich op een verschoningsrecht kan beroepen als die als getuige wordt opgeroepen.

Meer informatie?

Wilt u hierover meer informatie? Wij verzoeken u vriendelijk het contact formulier te gebruiken en wij komen snel bij u terug. Wij werken vooral in Midden- en Zuid Nederland, maar ook als u in het noorden bent gevestigd kunnen wij u vaak helpen.

Privacy wet – bent u al AVG-proef?

 

Op 25 mei 2018 is het zo ver! Op die datum moeten alle ondernemers voldoen aan de nieuwe Algemene Verordening Gegevensbescherming.

Deze wetgeving maak het voor iedere ondernemer noodzakelijk om veel tijd en energie te steken in hoe hij of zij omgaat met privacy gegevens. Er moet een verplichte register worden ingevuld waarin uitgebreide en complexe zaken worden vastgelegd.

Zo moet u voor iedere persoonsgegeven (naam, telefoonnummer, adres, foto, enz.) die uw onderneming bezit allerlei zaken in kaart brengen, variërend van de reden waarom u die gegevens bezit, wat u er mee doet en hoe u de gegevens beschermt.

Wij kunnen u helpen om te voldoen aan deze uitgebreide verplichting door middel van een stuk software die wij daarvoor hebben ontwikkeld. Ook kunnen wij u het werk gewoon grotendeels uit handen nemen.

Als u nog niets aan de AVG heeft gedaan, neem dan zo spoedig mogelijk contact met ons op!

Handelsnamen – linke soep

Handelsnaamrecht – hoe link is dat!?

Als je een nieuwe handelsnaam kiest dan is het raadzaam om vooraf te onderzoeken of er geen oudere handelsnamen zijn, waar uw beoogde naam op lijkt.

Zelfs als je dit doet, is er geen garantie dat het wel goed gaat met de nieuwe naam.

Dat overkwam een advocatenkantoor in het zuiden van het land, dat zich had gevestigd onder de naam LINQ Advocaten.

Kort na de oprichting werd het kantoor gedagvaard door een Amsterdams advocatenkantoor dat handelde onder de naam LINK advocaten. Die vond dat de naam LINQ teveel op haar handelsnaam LINK leek en dat er een gevaar bestond voor verwarring.

Het nieuwe kantoor vertelde, dat ze we degelijk op de hoogte was van de oudere naam LINK, maar dat ze ervan overtuigd was, dat er geen verwarring zou ontstaan.

Artikel 5 Handelsnaamwet luidt:

Het is verboden een handelsnaam te voeren, die, vóórdat de onderneming onder die naam werd gedreven, reeds door een ander rechtmatig gevoerd werd, of die van diens handelsnaam slechts in geringe mate afwijkt, een en ander voor zover dientengevolge, in verband met de aard der beide ondernemingen en de plaats, waar zij gevestigd zijn, bij het publiek verwarring tussen die ondernemingen te duchten is.

Hieruit blijkt dat de aard van de activiteiten en de plaats van vestiging van de twee kantoren van belang is bij de bepaling, of er een gevaar voor verwarring bestaat. LINQ advocaten was van mening, dat de specifieke rechtsgebieden van de twee kantoren anders waren en dat, omdat er een afstand van meer dan 200 km was tussen de twee kantoren, er juist geen verwarring zou zijn.

De rechtbank in Amsterdam had daar een andere mening over. Aangezien beide advocaten een website hadden, konden klanten uit heel Nederland hen vinden en dus de afstand was geen garantie voor het uitblijven van verwarring. En wat de rechtsgebieden betreft: er was toch wel sprake van enige overlap, en bovendien waren beide kantoren gewoon “advocatenkantoren” die eenzelfde plaats in de markt innamen.

De rechtbank overwoog dat LINQ een welbewuste keuze had gemaakt voor de naam LINQ, alhoewel ze ook op de hoogte was van het bestaan van het kantoor LINK, en dat LINQ derhalve de gevolgen moest dragen voor het maken van de verkeerde keuze. De rechtbank heeft LINQ Advocaten 3 maanden de tijd gegeven om de naam te wijzigen.

De keuze van een nieuwe handelsnaam is er niet makkelijker op geworden – het blijft en linke business!

Als u denkt aan nieuwe merknamen of handelsnamen, neem gerust contact met ons op. Wij kunnen u nooit zekerheid beiden, maar met meer dan 40 jaar ervaring in huis op dit gebied kunnen wij u op een deskundige en praktische wijze bijstaan.