Corporate Legal – service contracten

Reading documents

Wij gaan graag de discussie met u aan over welke vorm van dienstverlening voor uw specifieke situatie de beste is. Naast werken op basis van een (schappelijk) uurtarief ,of op basis van vaste kosten die wij afspreken, kunnen wij u ook een aantrekkelijk servicecontract aanbieden.

De kosten van een Corporate Legal servicecontract zijn van verschillende factoren afhankelijk. Onder andere kunnen de volgende factoren een rol spelen:

  • het aantal werknemers in een bedrijf;
  • uw branche;
  • uw omzet.

Uw Corporate Legal adviseur zal na een gesprek met u berekenen welk jaarbedrag voor uw onderneming geldt.

Het verschil met een verzekering:

Met een Corporate Legal servicecontract heeft u recht op onbeperkt gratis telefonisch advies. Hiermee kunt u tal van problemen voorkomen en vele problemen oplossen.

Een verzekering dekt alleen schade ingeval van een onvoorziene gebeurtenis.

Een verzekering geeft in beginsel geen recht op advies, maar op een uitkering – en dan pas als er schade is. Het is in het belang van de verzekeraar om een dossier zo snel mogelijk te sluiten – of zelfs om niet aan een zaak te beginnen. Dit is niet altijd in uw belang.

Bij Corporate Legal heeft u recht op een sterk gereduceerd tarief voor de schriftelijke behandeling van juridische problemen – zowel in als buiten de rechtszaal. Er is geen reden voor Corporate Legal om dossiers snel te willen sluiten. Corporate Legal werkt zo lang als u wilt aan een zaak.

Corporate Legal behandelt alle juridische problemen waarmee u in aanraking komt.

U kunt ook met een reeds bestaand probleem bij Corporate Legal aankloppen, iets wat bij verzekeringen niet mogelijk is.

Wij bevelen onze cliënten toch aan om zowel een Corporate Legal servicecontract te sluiten, alsook een rechtsbijstandsverzekering. Op die wijze is het vaak mogelijk dat de verzekeraar ook de dossierkosten van Corporate Legal betaalt!