Handelsnamen – linke soep

Handelsnaamrecht – hoe link is dat!?

Als je een nieuwe handelsnaam kiest dan is het raadzaam om vooraf te onderzoeken of er geen oudere handelsnamen zijn, waar uw beoogde naam op lijkt.

Zelfs als je dit doet, is er geen garantie dat het wel goed gaat met de nieuwe naam.

Dat overkwam een advocatenkantoor in het zuiden van het land, dat zich had gevestigd onder de naam LINQ Advocaten.

Kort na de oprichting werd het kantoor gedagvaard door een Amsterdams advocatenkantoor dat handelde onder de naam LINK advocaten. Die vond dat de naam LINQ teveel op haar handelsnaam LINK leek en dat er een gevaar bestond voor verwarring.

Het nieuwe kantoor vertelde, dat ze we degelijk op de hoogte was van de oudere naam LINK, maar dat ze ervan overtuigd was, dat er geen verwarring zou ontstaan.

Artikel 5 Handelsnaamwet luidt:

Het is verboden een handelsnaam te voeren, die, vóórdat de onderneming onder die naam werd gedreven, reeds door een ander rechtmatig gevoerd werd, of die van diens handelsnaam slechts in geringe mate afwijkt, een en ander voor zover dientengevolge, in verband met de aard der beide ondernemingen en de plaats, waar zij gevestigd zijn, bij het publiek verwarring tussen die ondernemingen te duchten is.

Hieruit blijkt dat de aard van de activiteiten en de plaats van vestiging van de twee kantoren van belang is bij de bepaling, of er een gevaar voor verwarring bestaat. LINQ advocaten was van mening, dat de specifieke rechtsgebieden van de twee kantoren anders waren en dat, omdat er een afstand van meer dan 200 km was tussen de twee kantoren, er juist geen verwarring zou zijn.

De rechtbank in Amsterdam had daar een andere mening over. Aangezien beide advocaten een website hadden, konden klanten uit heel Nederland hen vinden en dus de afstand was geen garantie voor het uitblijven van verwarring. En wat de rechtsgebieden betreft: er was toch wel sprake van enige overlap, en bovendien waren beide kantoren gewoon “advocatenkantoren” die eenzelfde plaats in de markt innamen.

De rechtbank overwoog dat LINQ een welbewuste keuze had gemaakt voor de naam LINQ, alhoewel ze ook op de hoogte was van het bestaan van het kantoor LINK, en dat LINQ derhalve de gevolgen moest dragen voor het maken van de verkeerde keuze. De rechtbank heeft LINQ Advocaten 3 maanden de tijd gegeven om de naam te wijzigen.

De keuze van een nieuwe handelsnaam is er niet makkelijker op geworden – het blijft en linke business!

Als u denkt aan nieuwe merknamen of handelsnamen, neem gerust contact met ons op. Wij kunnen u nooit zekerheid beiden, maar met meer dan 40 jaar ervaring in huis op dit gebied kunnen wij u op een deskundige en praktische wijze bijstaan.